آزمون های استخدامی۱۰

۱) انجام دستورات صادر شده ازجانب کاربر را چه میگویند؟

الف) ذخیره                                               ب)پردازش

ج) ویرایش                                                د) محاسبه

 

۲) رای محدوده های دولتی از چه پسوندی ذر ادرس اینترنتی استفاده میشود؟

الف) gav                                                     ب)org

ج)edu                                                         د)com

 

۳) httpچیست؟

الف) نام پروتکل مورد استفاده از وب

ب) ادرس صفح پیش فرض

ج) چگونگی پردازش برای صفحه مرورگر

د) گزینه۱و۲

 

۴) htmlچیست؟

الف) برای استفاده از نفاشی متحرک                    ب) زبان استفاده شده در وب

ج) مرورگر وب                                                    د) هیچکدام

 

۵) کاربر توسط کدام برنامه میتواند فایل ها را پیدا کند؟

الف) loader                                                ب) blos

ج) سیستم عامل                                         د) پردازنده

 

۶) برنامه های برای اجرا در کدام قسمت قرار میگیرند؟

الف) پردازنده مرکزی                                      ب) حافظه جانبی

ج) سیستم عامل                                          د) پردازنده

 

۷) هرکارکتر در فضا چه مقدار فضا ایجاد میکند؟

الف) یک کلمه                                     ب) یک بیت

ج) یک کیلو بایت                               د) یک بایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − دو =