آزمون های استخدامی۸

۱) در چه سالی اولین سیستم عامل تک کاربره تولید شد؟

الف) ۱۹۸۴                                                            ب)۱۹۷۳

ج) ۱۹۷۹                                                                د)۱۹۸۱

 

۲)‌ واحد اندازه گیری سرعت ارسال و دریافت اطلاعات به واسطه مودم چه نام دارد؟

الف)hertz                                                           ب) format

 

ج) baud rate                                                      د) byte

 

۳) nosچیست؟

الف) سرویس دهنده                                            ب) سیستم عامل شبکه

ج) رایانه میزبان                                                     د) سرویس گیرنده

 

۴) پروتکل چیست؟

الف) مرتبط به رایانه ها                                               ب) منبع اشتراکی است

ج) اطلاعات مربوط به رایانه ها                                    د) قوانین برای مبادله اطلاعات

 

۵)‌مراکز اصلی اینترنت ب کدام پسوند مشخص میشوند؟

الف) org                                                   ب) com

ج) net                                                   د)gor

 

۶) کاربرد مرورگر چیست؟

الف) پیداکردن فایل ها                                 ب) طراحی صفحه وب

ج) جستو جوی فایل ها                                د) مشاهده اطلاعات وب

 

۷) برای حذف یک فهرست بایدچه کار هایی انجام داد؟

الف) باید در فهرست ریشه باشد

ب) فهرست جاری باشد

ج) فهرست خالی باشد

د) هرسه مورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + هفت =